Gebruiksregels

 

Door uw advertentie op Cyphoma te publiceren, stemt u in met de naleving van onderstaande voorwaarden

 

 • De tekst van de advertentie moet de producten/goederen/diensten vermelden die er het voorwerp van uitmaken.
   
 • U belooft dat u over de rechten op de beelden/foto’s/video bij uw advertentie beschikt.
   
 • Wordt er een foto ingevoegd, dan dient deze het goed in kwestie weer te geven.
   
 • Met uitzondering van de categorieën Vacatures & Diensten, is het niet toegestaan een logo in te voegen als foto bij een advertentie.
   
 • Iedere advertentie met tekstelementen (woorden, uitdrukkingen, zinnen enz.), die in strijd lijken te zijn met de wettelijke of reglementaire bepalingen, de goede zeden of de strekking van de publicatie, of die de lezers zouden kunnen storen of kwetsen, zal door Cyphoma worden geweigerd zonder dat dit recht geeft op enige vorm van schadevergoeding.
   
 • Enkel advertenties die originele producten te koop aanbieden, zijn toegestaan (elektronische apparaten, dvd’s, cd’s, videospelletjes, computersoftware, kaarten voor betaaltelevisie, merkkledij en -accessoires, horloges enz.). Wij herinneren u eraan dat de verkoop van kopieën door de wet als vervalsing wordt beschouwd en wordt bestraft.
   
 • U dient de advertentie te plaatsen in de regio waar uw goed wordt verkocht. De advertentie mag dus maar 1 keer voorkomen. Een advertentie die op meerdere locaties geplaatst is, zal integraal worden verwijderd.
   
 • Iedere advertentie voor een professional waarin producten of diensten worden aangeboden of activiteiten worden bekendmaakt, dient een identificatienummer van het betrokken bedrijf te vermelden.

 

Het is verboden:

 

 • in de titel of de omschrijving van de advertentie een link naar een andere website te vermelden
   
 • een advertentie in te dienen die oproept tot particuliere of humanitaire giften
   
 • een opsporingsbericht te plaatsen
   
 • opmerkingen/titels/beschrijvingen van racistische, haatdragende of beledigende aard te plaatsen
   
 • een advertentie in te dienen met publicitair karakter, voor welk beroep dan ook, behalve in de categorie Diensten.
   
 • een advertentie in te dienen met een onderwerp dat bij wet gereglementeerd of verboden is

 

Als gebruiker van de dienst Cyphoma dient u er zeker van te zijn dat het goed dat u wilt kopen of verkopen een – door de wet van uw land – toegestaan product is.

 

Volgende producten zijn strikt verboden op de site:

 

 • tabak, drugs en gerelateerde producten, gevaarlijke en illegale substanties
   
 • cosmetica, geneesmiddelen en drogisterijartikelen
   
 • vuurwapens, springstoffen, wildklemmen
   
 • beschermde planten- en diersoorten

 

Advertenties met betrekking tot:

 

 • thuishulp (kinderopvang, bijles, hulp en zorg voor personen enz.)
   
 • diensten voor het dagelijks leven (huishouden, villabeheer, bewaking, tuinieren enz.)
   
 • kleine werkzaamheden (loodgieters, timmerlui, elektriciens enz.)
   
 • kleine diensten voor bedrijven (boekhouding, secretariaat enz.)

 

moeten worden gepubliceerd in de categorie ‘Diensten’, ongeacht of ze door particulieren of professionals worden geplaatst. Buiten de categorie ‘Diensten’ is het niet toegestaan een dienst te promoten.

 

 

Het exclusieve publicatierecht van de advertenties ligt bij Cyphoma.

Wij danken u voor uw begrip,

Het Cyphoma-team