Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden

 

1) Definitie
 

Advertentie: verwijst naar het geheel van elementen (teksten, foto's, video's …) die een Adverteerder onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid op het platform Cyphoma heeft gezet met het oog op het verkopen, kopen of huren van een goed, het aanbieden of zoeken van een dienst of om andere personen te ontmoeten.

Adverteerder: verwijst naar iedere persoon (particulier of professional) die gebruikmaakt van het platform Cyphoma om een Advertentie te plaatsen met het oog op het verkopen, kopen of huren van een goed, het aanbieden of zoeken van een dienst of om andere personen te ontmoeten.

Gebruiker: verwijst naar iedere bezoeker die via Internet toegang heeft tot het platform Cyphoma.

Pro Account: duidt op een beveiligde, persoonlijke ruimte waar een Adverteerder, Particulier of Professional zijn Advertenties kan plaatsen en beheren. Hij krijgt de mogelijkheid in te tekenen op een voordelig credit pack.

 

2) Voorwerp

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op de aankopen, de betalingen en het gebruik van het platform Cyphoma.
 

3) Aanvaarding
 

Elk gebruik van het platform Cyphoma impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.
 

4) Prijs

 

 

5) Betalingen

 

 

In 3 gevallen dient een betaling te worden uitgevoerd:

 

De intekening op betaalde opties:

 

 

Kosten van plaatsing in een betaalde categorie:

 

 

Aankoop van een 'Pro credit pack':

 

 

6) Opzegging

 

 

7) Verplichtingen en garantie

 

 

8) Beperking van aansprakelijkheid

 

Cyphoma verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een zo goed mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Cyphoma kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een slechte uitvoering of niet-uitvoering, veroorzaakt door:

 

 

9) Wijziging van de algemene voorwaarden
 

Cyphoma behoudt zich het recht voor de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De Gebruikers en de Adverteerders worden derhalve verzocht deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

11) Rechtsbevoegdheid

 

Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Basse-Terre in Guadeloupe.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet.